/
میزان تولید
شرکت ملی صنایع مس ایران
در سال 1397 (تا پایان بهمن)
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
معرفی

محصولات شرکت مس

تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر
تولید کننده :
پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
استاندارد : ASTM-B115
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

محصولات 1398/09/18 1398/09/17 1398/09/11 1398/09/10 1398/09/04 1398/09/03 1398/08/27
هر کیلو کاتد(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
کاتد میانگین(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
هر کیلو مفتول(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
مفتول میانگین(ریال) 0 644193 0 639586 0 629419 0
میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) 0 644193 0 639586 0 629419 0
میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم) 0 644193 0 639586 0 629419 0
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه

نشانی

راه‌های ارتباط با ما